sessionslagret

de funktioner i ett dator­nät som används för att inleda, genomföra och avsluta kom­mu­ni­ka­tion mellan två datorer (en session). Det är sessionslagret som tar kontakt med mottagaren när avsändaren vill överföra information, som meddelar om mottagaren är villig, och har möjlighet, att ta emot informationen, som kontrollerar att allt flyter och som avslutar sessionen. Vid uppkopplingslös (connectionless) kommunikation spelar sessionslagret ingen större roll. – Sessionslagret är nivå 5 nerifrån i OSI‑modellen. Det tar emot instruktioner från nivå 6, presentationslagret, och ger i sin tur instruktioner åt nivå 4, transportlagret. – På engelska: session layer; på svenska också: sessionsskiktet.

[osi] [ändrad 29 september 2018]