formatering

– anpassning av något till ett visst format:

  1. – det att ett textdokument eller en annan fil förses med den extra information – förutom text eller annat innehåll – som behövs för att det ska kunna skrivas ut, visas på bildskärm eller lagras;
  2. – förberedande av en hårddisk, SSD eller annat lagringsmedium för datalagring genom att den delas upp i sektorer och en innehållsförteckning (space allocation table), som inledningsvis är tom, upprättas. Det sker genom en automatisk process, och görs på olika sätt för olika datortyper. – Formatering av en hårddisk eller annat lagringsmedium innebär att alla gamla data förstörs. Att formatera om hårddisken är i praktiken att radera allt på disken. (I själva verket finns det mesta ändå kvar efter omformateringen, men datorns operativsystem kan inte hitta det eftersom innehållsförteckningen är raderad. Kvarvarande data kan därför skrivas över.)

– På engelska: formatting. Observera att det är två t på engelska, men bara ett t på svenska.

[filformat] [lagringsmedier] [ändrad 15 oktober 2019]