nätverkslagret

(network layer, på svenska också nätverksskiktet) – de funktioner i ett nätverk som ser till att ett meddelande går hela vägen från avsändare till mottagare. – Nätverkslagret adresserar meddelanden på ett sätt som utrustningen förstår, och fastställer en rutt genom nätverket för varje meddelande. Det hanterar också enklare problem vid överföringen. – Nätverkslagret är tredje lagret nerifrån i OSI‑modell­en. Det tar emot instruktioner från nivå 4, transportlagret, och ger i sin tur instruktioner till nivå 2, data­länk­lagret, som hanterar dataöverföringen från nod till nod i nätverket.

[osi] [ändrad 27 maj 2017]