nätverkslagret

i OSI-modellen: de funktioner i ett nätverk som ser till att meddelanden går hela vägen från avsändare till mottagare. – Nätverkslagret, som är lager 3 i OSI‑modellen, tar emot instruktioner och data (segment) från transportlagret (lager 4), delar upp datamängden i paket och adresserar paketen på ett sätt som utrustningen förstår. Det fastställer en bestämd rutt genom nätverket för varje meddelande. Paketen överlämnas sedan till lager 2, datalänklagret, som hanterar dataöverföringen från nod till nod i nätverket. Nätverkslagret hanterar också enklare problem vid överföringen. – Nätverkslagret är tredje lagret nerifrån i OSI‑modell­en. – På engelska: network layer; på svenska också: nätverksskiktet.

[osi] [ändrad 11 oktober 2022]