OSI

  1. – Open systems interconnection – OSI-standarden – en detaljerad standard för datornät, avsedd att möjlig­göra kommu­nika­tion mellan nät från olika leve­ran­törer. OSI-stan­darden är sedan länge överspelad, men den modell för uppdelning av funk­tionerna i ett nätverk som infördes med OSI har blivit en defacto­standard för beskrivning av datornät, se OSI-modellen;
  2. – se Open source initiative.

[förkortningar på O] [nätverk] [organisationer] [osi] [standarder] [öppen källkod] [ändrad 2 maj 2017]