OSI

  1. – Open systems interconnection – OSI‑standarden – en detaljerad standard för datornätverk, avsedd att möjlig­göra kommu­nika­tion mellan nätverk från olika leve­ran­törer. – OSI‑stan­darden, som först fastställdes 1980, är sedan länge överspelad – den har ersatts främst av TCP/IP – men den modell för uppdelning av funktionerna i ett nätverk som infördes med OSI har blivit en defactostandard för beskrivning av datornät – se OSI‑modellen;
  2. – se Open source initiative.

[förkortningar på O] [nätverk] [organisationer] [osi] [standarder] [öppen källkod] [ändrad 2 november 2021]