segment

i TCP: datamängd och adressinformation som kan förpackas i ett paket. – TCP delar upp datamängden som ska överföras genom internet i delar och förser dem med adressinformation (transport headers). I adressinformationen ingår numrering av segmenten, så att datamängden kan sättas samman i rätt ordning hos mottagaren. Delarna kan vara högst 536 byte för IP version 4 och högst 1 220 byte för IP version 6. För att datamängden ska kunna överföras genom internet måste den förpackas i ett paket med ytterligare adressinformation (network header). – Det heter segment på både svenska och engelska. – I UDP, ett alternativ till TCP, motsvaras det av datagram.

[internet] [ändrad 5 februari 2019]