uppkopplingslös

om datakommunikation: som sänder meddelanden från avsändare till mottagare utan att först kontrollera att mottagaren (inte personen, utan maskinen) är tillgänglig och beredd. UDP, som är ett alternativ till TCP i internetprotokollet TCP/IP, är ett exempel på uppkopplingslös datakommunikation. – Den engelska termen, connectionless, betyder inte att det inte finns någon fungerande förbindelse, utan att man sänder utan att kolla först – utan att göra en uppkoppling. (Jämför med att skicka ett brev med pappersposten. Avsändaren behöver inte veta ifall adressen existerar i sinnevärlden, ifall adressaten har flyttat eller ifall adressaten inte vill ta emot brevet. Det är först brevbäraren som märker om något är fel.) – Alternativet heter uppkopplingsorienterad (connection-oriented).

[datakommunikation] [ändrad 29 september 2018]