transportlagret

de funktioner i ett datornät som ser till att meddelanden kommer fram utan ändringar från avsändare till mottagare. Det är lager 4 nerifrån i OSI‑modellen. Transportlagret ligger närmast ovanför nätverkslagret, nivå 3 i OSI‑modellen. Medan nätverkslagret ser till att meddelandena överförs hela vägen från sändare till mottagare är det transportlagret som kontrollerar att det som kommer fram verk­ligen är det som avsändaren skickade och som, vid behov, begär rättelse. – Transportlagret tar emot instruktioner från nivå 5, sessionslagret. – På engelska: transport layer; på svenska också: transportskiktet.

[osi] [ändrad 27 maj 2017]