transportlagret

i OSI-modellen: de funktioner i ett nätverk som ser till att meddelanden kommer fram utan fel från avsändare till mottagare. – Transportlagret är lager 4 nerifrån i OSI‑modellen. Transportlagret ligger närmast över nätverkslagret, lager 3 i OSI‑modellen. Transportlagret tar emot data och instruktioner från lager 5, sessionslagret, delar upp datamängden i adresserade segment och bestämmer vilken port som ska användas. Segmenten skickas sedan till nätverkslagret som delar upp dem i paket. Nätverkslagret fastställer sedan en rutt hela vägen från sändare till mottagare för varje paket. Paketen adresseras och skickas var för sig. Hos mottagaren ser transportlagret till att paketen sätts samman i rätt ordning och att det som kommer fram verk­ligen är det som avsändaren skickade samt, vid behov, begär rättelse. – På engelska: transport layer; på svenska också: transportskiktet.

[osi] [ändrad 11 oktober 2022]