transportlagret

de funktioner i ett datornät som ser till att meddelanden kommer fram utan ändringar från avsändare till mottagare. – Transportlagret är lager 4 nerifrån i OSI‑modellen. Transportlagret ligger närmast ovanför nätverkslagret, nivå 3 i OSI‑modellen. Medan nätverkslagret ser till att meddelandena överförs hela vägen från sändare till mottagare är det transportlagret som kontrollerar att det som kommer fram verk­ligen är det som avsändaren skickade och som, vid behov, begär rättelse. (Jämför med en lastbil – nätverkslagret – som kör en last från säljare till köpare – och en kontrollant – transportlagret – som vid mottagandet kollar vad som finns i lasten, jämför med beställningen och vid behov reklamerar.) – Transportlagret tar emot instruktioner från nivå 5, sessionslagret. – På engelska: transport layer; på svenska också: transportskiktet.

[osi] [ändrad 17 mars 2022]