R2R

record to report – system för ekonomisk utvärdering, omfattande insamling, bearbetning och redovisning av relevanta ekonomiska data. R2R är inte ett system som hanterar transaktioner, utan det är till för att sammanställa rapporter.

[företag och ekonomi] [förkortningar på R] [uttryck av typ N2N] [23 december 2020]