transaktion

inom it: köp, beställning, betalning eller annan överlåtelse av värde eller andra tillgångar som inbegriper en avsändare och en mottagare och som måste genomföras från början till slut. – I princip innebär det att ett värde eller en tillgång flyttas från en plats till en annan – till exempel från säljare till köpare, från en databas till en annan. (I andra sammanhang har ordet transaktion också andra betydelser – se svenska.se.) – Om någon till exempel köper en biljett ingår det i transaktionen att köpet registreras, betalningen tas emot (eller faktura skickas) och biljetten lämnas ut till köparen (eller reserveras för avhämtning). Ingen annan ska kunna köpa samma biljett, såvida inte köpet har gått tillbaka. Om transaktionen inte kan slutföras räknas den som misslyckad, och de delar av transaktionen som ändå har genomförts ska återkallas. Sedan kan man börja om från början. – Ofta sker transaktioner i denna betydelse i nätverk med databaser, och det är då viktigt att all information i nätverket om trans­aktioner är samstämmig. Transaktionshantering är alltså av största betydelse för alla verksamheter där man köper, säljer, bokar och beställer. Avsändare och mottagare, som nämndes ovan, behöver inte vara två olika personer eller organisationer, utan kan vara två konton i samma databas. – När det gäller databaser är en transaktion en eller flera operationer (tillägg, ändringar, strykningar) som måste göras vid samma till­fälle och i ett sammanhang. Alla delar av en transaktion måste slutföras. Om detta inte sker av någon an­ledning återställs data­basen (se rollback) – ingen av ändringarna, tilläggen eller strykningarna sparas. (Sedan försöker man vanligtvis igen.) Detta är nödvändigt för att bevara databasens integritet: om ett företag säljer en vara för 500 kronor måste det registreras både att varan inte finns kvar på företaget längre och att det finns en in­komst på 500 kronor. De två ändringarna tillsammans utgör alltså en transaktion i denna bemärkelse.

[databaser] [ändrad 13 maj 2020]