uttag

  1. – anordning där man kan ansluta elektrisk eller elektronisk utrustning. Det kan vara allt från vägguttag för elektrisk ström till minneskortsuttag. – På engelska: outlet eller socket;
  2. – uttag av pengar, på engelska withdrawal.