uttag

  1. kontakt där man kan ansluta elektrisk eller elektronisk utrustning. Det kan vara allt från vägguttag för elektrisk ström till minneskortsuttag. – På engelska: outlet eller socket;
  2. – uttag av pengar, på engelska withdrawal.

[betalningar] [elektrisk ström] [kablage] [ändrad 23 september 2019]