gridster

  1. – Gridster – för webbdesign: ett tilläggsprogram som gör att man kan dra och släppa layoutelement som sträcker sig över flera spalter. Ingår i Jquery. – Se GitHub;
  2. – kombination av grunge (sjavig, ovårdad klädstil) och hipster;
  3. – en som bor i innerstan och sällan eller aldrig lämnar the grid (gatu­nätet), i synner­het om gridstern bor i Sacra­mento i Kali­fornien. (Jämför med off‑grid.)

[applikationer] [it-folkgrupper] [trender] [webbpublicering] [ändrad 6 april 2021]