Micius

en kinesisk kommunikationssatellit för experiment med kvantkryptering. – Micius är den första satelliten i sitt slag. Satelliten sändes upp den 15 augusti 2016 från Gobiöknen. Den väger över 600 kg och rör sig ett varv runt jorden på 90 minuter och på 500 kilometers höjd. Det officiella namnet på engelska är Quantum experiments at space scale, förkortat Quess. Det kortare namnet Micius är det latiniserade namnet på den kinesiska filosofen Mozi (cirka 470—391 före vår tideräkning, se Wikipedia). – Läs mer i artikel från nyhetsbyrån Xinhuanet.

[datakommunikation] [experimentell teknik] [kryptering] [kvant] [rymden] [ändrad 8 september 2021]

superposition

i kvantfysik: det att en partikel (oftast en elektron eller foton) tycks befinna sig i två oförenliga tillstånd samtidigt. En elektron kan till exempel ha två spinn på en gång. Superpositionering är en förutsättning för kvantdatorer, där en qubit kan hålla värdena 1 och 0 på samma gång.

[fysik] [kvant] [ändrad 16 april 2019]