superposition

i kvantfysik: när en partikel (oftast en elektron eller foton) tycks befinna sig i två oförenliga tillstånd samtidigt. En elektron kan till exempel ha två spinn på en gång. Superposition är en förutsättning för kvantdatorer, där en qubit kan hålla värdena 1 och 0 på samma gång.

[fysik] [kvantdatorer]