superposition

i kvantfysik: det att en partikel (oftast en elektron eller foton) tycks befinna sig i två oförenliga tillstånd samtidigt. En elektron kan till exempel ha två spinn på en gång. Superpositionering är en förutsättning för kvantdatorer, där en qubit kan hålla värdena 1 och 0 på samma gång.

[fysik] [kvant] [ändrad 16 april 2019]