qubit

(eller kvantbit) – motsvarigheten i kvantdatorer till en bit: en kvantbit står för 1 och 0 på samma gång. (Se superposition.) Genom att använda qubitar kan man göra vissa typer av omfattande beräkningar mycket snabbare än med vanliga minneskretsar. – Ordet står också för en fysisk anordning som kan hålla en qubit. Ett antal qubit som tillsammans representerar en matematisk storhet kallar för ett qubitregister (qubit register). – Qubitar är extremt känsliga för yttre påverkan, som gör att de ”kollapsar” till ett av de två värdena – 1 eller 0. Länge har därför rekordet i att hålla en qubit i superposition varit någon sekund, men 2013 lyckades forskare hålla en qubit i gång i rumstemperatur i 39 minuter (se artikel i Science).

[kvantdatorer] [ändrad 17 oktober 2017]

Dagens ord: 2019-03-17