qubit

(eller kvantbit) – motsvarigheten i kvantdatorer till en bit: men en kvantbit står för 1 och 0 på samma gång. (Se superposition.) – Genom att använda qubitar kan man göra vissa typer av omfattande beräkningar mycket snabbare än med vanliga minneskretsar. – Ordet qubit står också för en fysisk anordning som kan hålla en qubit. Ett antal qubit som tillsammans representerar en matematisk storhet kallar för ett qubitregister (qubit register). – Qubitar är extremt känsliga för yttre påverkan, som gör att de ”kollapsar” till ett av de två värdena – 1 eller 0. (Att de bibehåller superposition kallas för koherens, att de förlorar det kallas för dekoherens.) Qubitar brukar därför vara nedsänkta köldmedier som flytande kväve och vara omsorgsfullt skyddade mot mekaniska stötar och vibrationer. Länge var rekordet i att hålla en qubit i superposition någon sekund, men 2013 lyckades forskare hålla en qubit i koherens i rumstemperatur i 39 minuter (se artikel i Science). Detta är anmärkningsvärt, eftersom andra försök har gett mycket kortare tider.

[experimentell teknik] [kvantdatorer] [ändrad 16 maj 2022]

Dagens ord: 2022-05-17