IBM Quantum experience

En avvecklad tjänst från IBM som gav allmän tillgång till en enkel kvantdator genom internet. Syftet var att man skulle kunna testa algoritmer för kvantdatorer och pröva på att använda dem. Tjänsten introducerades i maj 2016 och avvecklades 2021. – IBM Quantum experience ersattes då med två tjänster: IBM Quantum composer (länk) och IBM Quantum lab (länk). – Jämför med Quantum in the cloud.

[kvantdatorer] [nerlagt] [ändrad 1 maj 2022]

Dagens ord: 2016-05-17