kvantkryptering

(quantum encryption) – avläsningssäker över­föring av med­delanden genom tillämpning av kvant­fysikens principer. Meddelandena kodas som egenskaper hos fotoner: ettor och nollor representeras av egen­skaper hos enstaka fotoner, vanligtvis polarisering. Det leder till att meddelandet blir omöjligt att avlyssna på vägen. Om obehöriga upp­snappar med­delandet blir det nämligen oläsbart för dem, och avsändaren och mottagaren märker dessutom uppsnappandet omedelbart. (Det kan, mycket allmänt, jämföras med att ta länkar ur en rullande cykelkedja utan att kedjan går av.) – I praktiken används kvant­kryptering bara för att parterna ska komma överens om en engångs­nyckel (one‑time pad) som de sedan använder för att kryptera ett med­del­ande som överförs på vanligt sätt. – Kines­iska forskare visade 2010 att även kvantkrypterade med­delanden kan knäckas, se här. – Kina sände i augusti 2016 upp satelliten Micius som ska användas för experiment med kvant­kryp­ter­ing. – Läs också om kvackare (quantum hackers).

[forskning och experimentell teknik] [kryptering] [kvantdatorer] [ändrad 8 december 2017]

Dagens ord: 2017-12-11