MapSwipe

en app för kartläggning av bebodda platser i svåråtkomliga områden. – Användaren går igenom satellitbilder av dåligt kartlagda områden och markerar bebyggelse, vägar och andra tecken på bosättning genom att klicka på kartan. Organisationen Läkare utan gränser skickar sedan fältarbetare till platsen för att undersöka närmare. – MapSwipe har utvecklats av Läkare utan gränser för att underlätta eventuella framtida hjälpinsatser. Det är en form av crowdsourcing. – MapSwipe finns för Android och iOS. – Se Läkare utan gränsers webbsidor.

[appar] [geo] [hop] [ändrad 5 november 2020]

Pokémon Go

Fickmonster i stadsmiljö.
Fickmonster i stadsmiljö.

ett platsbaserat datorspel som spelas med smarta mobiler i förstärkt verklighet. – Spelet går ut på att hitta och fånga virtuella figurer (Pokémon) i den yttre världen. Spelaren kan se figurerna på mobilens bildskärm, överlagrade på en bild av det som hon annars skulle se. Det krävs att man har en smart mobil med GPS. (Det finns också andra sätt att upptäcka figurerna.) – Pokémon Go släpptes i juli 2016 och blev snabbt det hittills mest spridda datorspelet. På kort tid laddades över 100 miljoner exemplar av spelet ner, och statistik tyder på att spelen också används flitigt. Eftersom Pokémon Go spelas på gator och torg (men också inomhus) har det uppstått problem med spelare som stirrar på bildskärmen men inte ser sig för. – Pokémon Go har utvecklats av företaget Niantic (nianticlabs.com) på uppdrag av The Pokémon Company (länk). Det finns för Android och iOS och kan laddas ner gratis. – Pokémon är en förkortning av ”pocket monster” och uttalas ”po‑ke‑mån” utan särskild betoning på e:et. Accenten visar nämligen inte att e:et ska betonas, utan att e:et ska uttalas. (Namnet uttalas alltså inte ”poukmån”.) – Läs också om Follow JC Go!

[spel] [utomhusnavigering] [virtuellt] [ändrad 25 oktober 2018]

Turf

ett spel som kräver smart mobil med GPS, och som går ut på att ta över så kallade zoner utomhus. – Turf har funnits sedan 2010 och utvecklades av Simon Sikström och Andreas Pantesjö. Det är nu spritt till många länder. – För att spela måste man ha appen Turf installerad på en smart mobil med GPS. Man kan då se en karta som visar var man själv är, var andra spelare finns och vilka zoner som finns i närheten. En zon brukar vara 25⨯25 meter. Nya zoner kan definieras av spelare. En spelare tar över en zon genom att kliva in i den och får poäng genom att stanna så länge som möjligt. Men en annan spelare kan ta över zonen. – Se turfgame.com.

[spel] [utomhusnavigering] [ändrad 20 april 2018]