MapSwipe

en app för kartläggning av bebodda platser i svåråtkomliga områden. – Användaren går igenom satellitbilder av dåligt kartlagda områden och markerar bebyggelse, vägar och andra tecken på bosättning genom att klicka på kartan. Organisationen Läkare utan gränser skickar sedan fältarbetare till platsen för att undersöka närmare. – MapSwipe har utvecklats av Läkare utan gränser för att underlätta eventuella framtida hjälpinsatser. Det är en form av crowdsourcing. – MapSwipe finns för Android och iOS. – Se Läkare utan gränsers webbsidor.

[appar] [geo] [hop] [ändrad 5 november 2020]

Dagens ord: 2016-08-13