AIS

Automatic identification system – system för positions­­bestämning och identi­fiering av fartyg, baserat på Håkan Lans navigationsteknik STDMA. År 2000 fast­­ställde den internationella sjö­farts­organisationen IMO (se länk) krav på att alla större fartyg ska utrustas med AIS. – Amerikanska kustbevak­ningen har ut­förlig in­formation om AIS här. – IMO:s standard för AIS heter UAIS (U för universal): det är samma teknik med be­stämda tekniska speci­fikationer. – För flyget, se VDL mode 4.

[förkortningar på A] [geo] [transport och logistik] [ändrad 18 april 2017]