Turf

ett spel som kräver smart mobil med GPS, och som går ut på att ta över så kallade zoner utomhus. – Turf har funnits sedan 2010 och utvecklades av Simon Sikström och Andreas Pantesjö. Det är nu spritt till många länder. – För att spela måste man ha appen Turf installerad på en smart mobil med GPS. Man kan då se en karta som visar var man själv är, var andra spelare finns och vilka zoner som finns i närheten. En zon brukar vara 25⨯25 meter. Nya zoner kan definieras av spelare. En spelare tar över en zon genom att kliva in i den och får poäng genom att stanna så länge som möjligt. Men en annan spelare kan ta över zonen. – Se turfgame.com.

[spel] [utomhusnavigering] [ändrad 20 april 2018]