accent

tecken som anger hur ett ord be­tonas. – –De vanliga accenterna är akut accent (som i idé), grav accent (som i à och Genève) och cirkum­flex (””tak””) som an­vänds i franska ord som entre­­côte. De skrivs ovanför den betonade vokalen. –– Accenter är dia­­kritiska tecken, men alla dia­­kritiska tecken är inte accenter. –– Se också död­­tangent.

[tecken] [ändrad 10 augusti 2017]