trilaterering

fastställande av en plats position med ledning av avståndet till tre kända platser. – Om man vet att man befinner sig på kända avstånd från tre punkter på kartan kan man lätt räkna ut var på kartan man befinner sig. Hur exakt det blir beror på hur exakt man kan mäta avståndet till de tre punkterna. Om man kan mäta avståndet till fyra eller ännu fler platser med känd position ökar preci­sionen. – Trilaterering används bland annat för positionsbestämning med GPS. Då fastställer GPS‑mottagaren avståndet till (minst) tre GPS‑satelliter genom att jämföra de tidsangivelser som de skickar. (Tidsangivelserna är så precisa att de, trots att de färdas med ljusets hastighet, ändå hinner bli några mikrosekunder fel innan de når jordytan. Med ledning av avvikelsens stor­lek kan GPS‑mottagaren beräkna avståndet till satelliten.) Om GPS‑mottagaren har kontakt med tre satelliter kan den fastställa sin plats på kartan. Om den har kontakt med fyra satelliter kan den också fastställa sin höjd över havet. – På engelska: trilateration. – Observera: Trilaterering förväxlas ibland med triangulering, men det är något annat, nämligen att fastställa avståndet till en plats med ledning av vinklarna från (minst) två kända platser.

[utomhusnavigering] [ändrad 1 maj 2022]

Dagens ord: 2017-09-20