jobbutläggning

(out-tasking) – det att ett företag ger ett annat företag i uppdrag att utföra en del arbetsuppgifter som det första företaget annars utför självt. – Jobbutläggning är snävare än utkontraktering (outsourcing). Det utförande företaget blir en underleverantör, inte en kontrakterad producent. – Man kan säga att jobbutläggning brukar vara en tillfällig lösning vid arbetstoppar och hög efterfrågan, medan utkontraktering är avsedd som en beständig lösning. – Det engelska ordet kan också stavas outtasking.

[företag och ekonomi] [innovation och produktion] [31 augusti 2021]

återkoppling

(feedback) – det att en process påverkas av sitt eget resultat. Det är från början en teknisk term från styr- och reglerteknik. Processens resultat mäts och mätresultatet matas tillbaka i processen för att styra resultatet i önskad riktning. Ett välkänt exempel är termostater. Återkoppling förekommer också i tekniska system utan att det är avsett att göra det, och termen används också om naturliga fenomen.

  • Positiv återkoppling är förstärkande. Om processen producerar mer så får återkopplingen den att producera ännu mer;
  • Negativ återkoppling är försvagande. Det används ofta för att hålla resultatet under ett förinställt värde.
  • – Det finns vanligtvis gränsvärden för både positiv och negativ återkoppling.

– Termen återkoppling används främst (men inte enbart) när regleringen sker med automatiska metoder. Ett undantag är akustik, där återkoppling, feedback eller rundgång står för det tjutande ljud som kan uppstå när ljudet från en högtalare går in i en mikrofon som är ansluten till högtalaren genom en förstärkare: ljudet går då i en slinga från mikrofon till förstärkare till högtalare och tillbaka till mikrofonen och förstärks för varje varv tills ljudstyrkan når högsta möjliga. Detta är oftast oönskat, men används ibland som avsedd effekt. – I mer allmän betydelse används återkoppling eller feedback i betydelsen synpunkter på något.

[innovation och produktion] [ljud och bild] [26 april 2021]

SCAD

  1. solid CADCAD som är avsett för utformning av solida objekt. Program för solid CAD räknar alltså inte bara på objektets form, utan också på dess fysiska egenskaper, betingade av det material det ska tillverkas i;
  2. structural CAD – CAD avsett för konstruktion av byggnader (structures) i vid bemärkelse.

[cadcam] [förkortningar på S] [industriell it] [3d] [ändrad 18 oktober 2020]

Sparks Group

  1. – ett nätverk för illegal spridning av upphovsrättsligt skyddade filmer. I augusti 2020 slog polis i många länder, bland annat Sverige, till mot nätverket och tog servrar i beslag. Sparks Group uppges ha kommit över diskar (DVD och Blu‑ray) med filmer innan de hade släppts till allmänheten och publicerat dem på sitt nätverk. – Se Europols webbsidor;
  2. Sparks Group (sparksgroupinc.com) är också en amerikansk rekryteringsfirma.

[it-relaterad brottslighet] [företag] [pirat] [upphovsrätt] [29 augusti 2020]