skeuomorfism

utformning av ny teknik för att den ska likna något gammalt och välkänt. – Exempel är när reglage i grafiska användargräns­snitt liknar mekaniska reglage. Digitalkameror har ljudeffekter hämtade från mekaniska kameror, till exempel klickljud som från en kameraslutare. Grafiska användargränssnitt förses med ytstrukturer som liknar trä eller textil, och förses med skuggor och dagrar som ger en tredimensionell effekt. – Ordet an­vänds också om rent dekorativa form­tillägg, som det att kryssningsfartyg har stora skorstenar som i själva verket bara är tomma skal, eller att många personbilar fortfarande har en grill i fronten, trots att det inte behövs för kylningen. – Under 2013 blev skeuomorfism omodernt. Först kom Microsoft med det nya, ”platta” användargränssnittet till Windows 8. Sedan kom Apple med en lika platt om­design av användargränssnittet i iOS. – Se också ljudikon. – Ordet: Sammansatt av grekiska skeuoskärl, verktyg, och morfeform. På engelska: skeuomorphism. – Observera: Stavas med e–u–o.

[formgivning] [grafiskt användargränssnitt] [ändrad 12 september 2019]

crowdsourcing

gräsrotsbaserad problemlösning, massförfrågan, massbaserad problemlösning – det att man genom internet tar hjälp av allmänheten för att lösa uppgifter, samla in information eller utveckla produkter. – Uppdragsgivaren lägger ut uppgiften på internet och låter alla som vill vara med. Det behöver inte finnas någon person­lig kontakt mellan uppdragsgivare och deltag­are. Man kan låta intresse­rade lämna in förslag som uppdragsgivaren väljer bland, eller man kan låta de intresserade rösta fram en lösning. Det förekommer att det bästa förslaget belönas, men det är inte alltid så. Metoden har använts i katastrofhjälp, till exempel efter jordbävningen i Haiti 2010. – Uttrycket crowdsourcing myntades 2006 av den ameri­kanska journalisten Jeff Howe i artikeln The rise of crowd­sourcing. Ordet anspelar på outsourcing (utläggning av arbete), se också försörj­ning (sourcing). – Läs också om crowd, crowdmapping, crowd mining samt friend­sourcing, crimesourcing, unsourcing, co‑creation och Ushahidi.

[hop] [produktutveckling] [ändrad 3 mars 2020]

customer-owned tooling

(COT) – beställarägda verktyg – princip för tillverkning av chipp på beställning: beställaren ansvarar för tillverkningen, till exempel chippens layout, i minsta detalj. Tillverkningsföretaget tillhandahåller lokaler och utrustning, men beställaren levererar alla de filer som behövs för tillverkningen. Principen används mer och mer sedan början av 2000-talet.

[innovation och produktion] [processorer] [ändrad 3 december 2019]

konsumentisering

(consumerization) – det att ny teknik först kommer i konsumentprodukter och därefter införs i produkter för professionellt bruk. – Traditionellt har det varit omvänt: ny teknik är dyr och kräver inlärning, och därför har den först använts i produkter för proffs och företag. Sedan 1990‑talet har det allt oftare varit tvärtom: ny teknik har direkt utvecklats för massproduktion och för konsumentmarknaden. Professionella användare, som ofta är misstänksamma mot nyheter och vill se vad de går för, börjar använda dem efter ett tag. Ett exempel är surfplattor, ett annat är de avancerade processorerna för bildbehandling i spelkonsoler. – Även: det att gränsen mellan professionell utrustning och konsumentprodukter suddas ut. – Termen consumerization lär ha lanserats 2001 i ett föredrag på Leading Edge Forum av Douglas Neal och John Taylor. – Språkligt: Konsumentisering är bättre än konsumentifiering, eftersom konsumentifiering betyder att man gör konsument av något. – Se också gamification.

[innovation och produktion] [produkter och tjänster] [ändrad 17 december 2018]

PirateBox

en bärbar server för anonym fildelning och chatt. – En PirateBox har trådlös datakommunikation och kan användas av alla som finns inom räckhåll. De kan lagra filer på PirateBox och lagra ner filer från PirateBox. De kan också chatta. PirateBox sparar inga data om transaktioner. – PirateBox konstruerades av amerikanen David Darts (länk). Ritningarna har publicerats så att alla som vill kan bygga en egen PirateBox. – Läs mer på piratebox.cc.

[dold identitet] [hårdvara] [pirat] [trådlöst] [ändrad 26 juni 2017]

Stop online piracy act

(SOPA) – ett amerikanskt lagförslag som skulle ha gett polis och åklagare ökade befogen­heter att bekämpa pirat­kopiering och varu­för­falskningar. – Lag­för­slaget gav ut­rymme för stränga åtgärder mot webb­sidor som på­stods under­lätta eller be­främja pirat­kopiering. Dom­stolar skulle kunna be­sluta om för­bud mot att annonsera eller för­medla be­talningar till sådana webbsidor. Otillåten ut­sändning på inter­net (streaming) av upphovsrättsligt skyddat material skulle kunna räknas som grovt brott (felony). – Lagförslaget diskuterades i USA:s kongress i november 2011, vilket slutade med att förslaget lades på framtiden. – I protest mot SOPA och andra liknande lagar stängde bland annat Wiki­pedia alla sina engelskspråkiga sidor den 18 januari 2012. Detta datum an­ordnas sedan dess Internet freedom day. Aaron Swartz† var drivande i kampanjen mot SOPA. – Hela lagförslaget finns här.

[lagar] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 30 maj 2017]