betalvägg

(paywall) – krav på avgift för visning av webbsida. Vanligtvis i form av ett betalt abonnemang. – The article is behind a pay­wall – du måste betala för att få läsa artikeln. Kallas också på svenska för betalmur. – Pay­wall an­spelar på fire­wall, se brand­vägg (en säker­hets­funk­tion). – Se också feewall, likewall och mejlvägg.

[ord på -vägg] [webbpublicering] [ändrad 18 oktober 2018]