big data

stordata, stora data – mycket stora data­mängder som kräver speciella metoder för analys. – Ut­trycket blev vanligt runt 2010. Det syftar oftast på ostrukturerade data, alltså sådana data som inte kan ordnas i tabeller eller kalkylark. Ett kr­iterium är att data­mängderna är så stora att de i praktiken inte kan behandlas med traditionella program för analys och datautvinning. – Områden där man talar om big data är analys av stora textmängder (direkt från internet eller från stora sociala medier), hälso­vård, analys och kategorisering av foto­gra­fier och andra bilder, meteoro­logi, klimat­analys och data från handel. – Datorer som hanterar sådana stora data­mängder kallas ibland på engelska för super­crunchers. – Jämför med tjocka data och mörka data.

[data] [ändrad 11 juni 2020]