RoF

förkortning för radio over fibre. Det innebär att radiosignaler av olika slag modulerar ljuset i en optisk fiber för överföring till mottagaren. Signalen får på så sätt längre räckvidd och blir mindre känslig för störningar. Radio over fibre används bland annat för mobiltelefoni. Kabel-tv är ett välkänt exempel.

[förkortningar på R] [optisk dataöverföring] [ändrad 23 oktober 2020] 

omkodare

program eller anordning som kodar och avkodar information. – Ursprungligen användes termen om anordningar som omvandlade analoga signaler till digitala och omvänt. Termen används också om anordningar för komprimering och dekomprimering av filer, särskilt om det är musik och video i realtid, och för avkodning av tv‑sändningar som är kodade för att bara betalande abonnenter ska kunna se dem. – På engelska: codec för coder‑decoder. På svenska också: kodek.

[informationshantering] [tv] [ändrad 6 december 2018]