kvadraturamplitudmodulering

(quadrature amplitude modulation, QAM) – ett sätt att modulera radiosignaler så att man kan sända två av var­andra obe­ro­ende signaler på samma bärvåg (alltså på samma radio­frekvens). Tekniken används bland annat i analoga tv‑sänd­ningar. – Mer i Wikipedia. – Se också amplitudmodu­le­ring.

[radio och tv] [trådlöst] [ändrad 18 maj 2018]