störsändare

radiosändare som används för att störa radio­­kommunika­tion. – När det gäller it används stör­sänd­are främst för att göra det omöjligt att använda mobiltele­fon eller GPS inom ett mindre område. Det är straffbart i Sverige och i hela EU att använda stör­sänd­are som slår ut mobil­tele­foni eller GPS. Det är också straff­­bart att inneha, köpa eller sälja störsändare. – Störsändare för FM– och AM‑radio samt för tv används också av dikta­turer för att göra det omöjligt för invån­arna att ta emot radio- och tv‑sändningar från andra länder. – På engelska: jammer eller personal privacy device, PPD.

[it-säkerhet] [mobilt] [radio och tv] [utomhusnavigering] [ändrad 4 januari 2019]

Dagens ord: 2016-01-19