koda

  1. – skriva programkod. (Observera att detta inte är samma sak som att programmera, det är bara en fas av programmeringen);
  2. – omvandla information från ett system till ett annat (till en annan kod). Det kan göras manuellt eller med automatik. Information som är direkt tillgänglig för mänskliga mottagare med hjälp av allmänt förekommande tekniska anordningar, som FM-radio, brukar inte kallas för kodad.

– Se också kod.

[informationshantering] [ändrad 6 december 2018]