automatisering

utförande av arbetsuppgifter utan mänsklig medverkan. – Inom it talar man om robotiserad processautomatisering. Det handlar då om att låta datorprogram sköta rutinuppgifter som tidigare har utförts av människor:

 • – data som en människa eller ett datorprogram har matat in i ett datorprogram ska inte behöva matas in en gång till i ett annat datorprogram av en människa. Samma för resultatet av programkörningar. Om det andra programmet behöver dessa data ska de överföras till det automatiskt;
 • – beslut som kan fattas utifrån klara och entydiga regler fattas av datorprogram;
 • – men: tveksamma fall hänvisas till mänskliga handläggare.

[affärssystem] [16 juli 2022]

process mining

processutforskning, processbrytning – datorstödd undersökning av hur processerna i en organisation faktiskt går till. – Detta till skillnad från hur processerna är tänkta att förlöpa. Vid process mining följer ett program ärenden i en organisation från person och resurs till person och resurs tills ärendet är avslutat. – Idealet är att en verksamhetsprocess ska vara som en algoritm. Ärenden ska gå genom så få personer och resurser som möjligt, utan slingor och omvägar. Ofta, av olika anledningar, är det i praktiken inte så. Syftet med verktyg för processutforskning är att klarlägga flaskhalsar och onödiga omvägar i processerna så att processerna kan göras mer effektiva.

[affärssystem] [14 december 2021]

robotiserad processautomatisering

(robotic process automation, RPA) – automatisering av rutinartade administrativa arbetsuppgifter med användning av mjukvarurobotar. Robotarna, som i det här fallet alltså är datorprogram (bottar), lär sig att interagera med tillämpningar och data i rutinartade arbetsuppgifter på samma sätt som mänskliga användare. Man instruerar alltså robotarna på användargränssnittets nivå. Fördelen med detta sätt att automatisera är att det inte kräver programmering på låg nivå i administrativa system. Med verktyg för RPA kan vilken person som helst med de förkunskaper som behövs om den aktuella arbetsuppgiften programmera en mjukvarurobot. Kallas ofta för bara automatisering. – IDG:s artiklar om RPA: länk.

[affärssystem] [mjukvarurobotar] [ändrad 16 mars 2021]

systemomarbetning

(system reengineering) – omfattande förändring av ett it-system. Syftet är att lösa i grunden samma uppgifter som tidigare, men på ett bättre sätt. Man lägger inte bara till nya funktioner, utan man ”river” så att säga det gamla systemet och sätter ihop ett nytt, med eller utan komponenter från det gamla. Det kan gälla:

 • – anpassning till ny teknik, nya standarder, nya driftssätt, nya tekniker för datakommunikation;
 • – anpassning till nya affärsmodeller;
 • – anpassning till nya arbetsformer;
 • – anpassning till nya sätt att kommunicera med kunder och andra;
 • – strävan att rensa ut föråldrade delar av systemet;
 • – att tillföra nya funktioner. 

– Se Datatermgruppen (länk).

[affärssystem] [reengineering] [systemutveckling] [ändrad 23 februari 2017]

 

Excel hell

”Excelhelvetet” – de problem som uppstår när en organisation har gjort sig beroende av Microsoft Excel för sina affärsdata. Sådana problem brukar uppstå när organisationen har nått en viss storlek. Bland problemen märks:

 • – Excel är inte lämpligt för datalagring, i varje fall inte i medelstora och stora företag;
 • – Excel-makron är svåra att exportera och låser datahanteringen till Excelplattformen;
 • – att flera användare delar på samma arbetsbok i Excel fungerar bara så länge som ingen av dem börjar lägga till kolumner;
 • – internationella organisationer får problem eftersom en del formatering, till exempel decimalkomma, är olika i olika länder;

– När man upptäcker att Excel inte längre räcker till för organisationens behov upptäcker man alltså också att den information och de funktioner som man redan har i Excel är svåra att migrera till en annan plattform.

[affärssystem] [företag] [kalkylark] [jargong] [ändrad 2 maj 2017]

workflow

arbetsflöde – system för styrning av arbetsflödet på en datoriserad arbetsplats, främst kontor. Förebilden är det löpande bandet. Arbetsuppgifter slussas från anställd till anställd, som gör var sin del av arbetet. Idén var vanlig i början på 1990‑talet, men utvecklades till system för ärendehantering, som är mindre lika löpande bandet. – På 2010-talet kom robotiserad processautomatisering, RPA, som går ut på att ta bort mänsklig arbetskraft ur processen.

[affärssystem] [ändrad 16 mars 2021]