robotiserad processautomatisering

(robotic process automation, RPA) – automatisering av rutinartade administrativa arbetsuppgifter med användning av mjukvarurobotar. Robotarna, som i det här fallet alltså är datorprogram, lär sig att interagera med tillämpningar och data i rutinartade arbetsuppgifter på samma sätt som mänskliga användare. Man instruerar alltså robotarna på användargränssnittets nivå. Fördelen med detta sätt att automatisera är att det inte kräver programmering på låg nivå i administrativa system. Med verktyg för RPA kan vilken person som helst med de förkunskaper som behövs om den aktuella arbetsuppgiften programmera en mjukvarurobot.

[affärssystem] [mjukvarurobotar] [11 januari 2018]

systemomarbetning

(system reengineering) – omfattande förändring av ett it-system. Syftet är att lösa i grunden samma uppgifter som tidigare, men på ett bättre sätt. Man lägger inte bara till nya funktioner, utan man ”river” så att säga det gamla systemet och sätter ihop ett nytt, med eller utan komponenter från det gamla. Det kan gälla:

  • – anpassning till ny teknik, nya standarder, nya driftssätt, nya tekniker för datakommunikation;
  • – anpassning till nya affärsmodeller;
  • – anpassning till nya arbetsformer;
  • – anpassning till nya sätt att kommunicera med kunder och andra;
  • – strävan att rensa ut föråldrade delar av systemet;
  • – att tillföra nya funktioner. 

– Se Datatermgruppen (länk).

[affärssystem] [reengineering] [systemutveckling]

 

Excel hell

”Excelhelvetet” – de problem som uppstår när en organisation har gjort sig beroende av Microsoft Excel för sina affärsdata. Sådana problem brukar uppstå när organisationen har nått en viss storlek. Bland pro­blemen märks:

  • – Excel är inte lämpligt för datalagring, i varje fall inte i medelstora och stora företag;
  • – Excel-makron är svåra att exportera och låser datahanteringen till Excelplattformen;
  • – att flera användare delar på samma arbetsbok i Excel fungerar bara så länge som ingen av dem börjar lägga till kolumner;
  • – internationella organisationer får problem eftersom en del formatering, till exempel decimalkomma, är olika i olika länder;

– När man upptäcker att Excel inte längre räcker till för organisationens behov upptäcker man alltså också att den information och de funktioner som man redan har i Excel är svåra att migrera till en annan plattform.

[affärssystem] [företag] [jargong] [ändrad 2 maj 2017]

PSA

professional services automation – program för administration av kunskapsintensiva företag som konsultbyråer, arkitektfirmor, advokatbyråer och liknande. PSA-program har funktioner för timdebitering, planering, kundkontakter, bokföring, reseplanering och annat, avpassade för mindre företags behov.

[affärssystem] [förkortningar på P] [ändrad 1 februari 2018]

produktdatahantering

(product data management, PDM) – system för hantering av produktbeskrivande information (text och bild) i större företag. Sådana system hjälper företaget att se till att informationen är komplett, aktuell och korrekt, och ser till att man inte behöver göra samma jobb två gånger genom att information återanvänds där det går. De ska hålla reda på ändringar och omarbetningar och se till att ändringar slår igenom på alla ställen där informationen upprepas.

[affärssystem] [data] [produkter] [ändrad 20 november 2018]