automatisering

utförande av arbetsuppgifter utan mänsklig medverkan. – Inom it talar man om robotiserad processautomatisering. Det handlar då om att låta datorprogram sköta rutinuppgifter som tidigare har utförts av människor:

  • – data som en människa eller ett datorprogram har matat in i ett datorprogram ska inte behöva matas in en gång till i ett annat datorprogram av en människa. Samma för resultatet av programkörningar. Om det andra programmet behöver dessa data ska de överföras till det automatiskt;
  • – beslut som kan fattas utifrån klara och entydiga regler fattas av datorprogram – se automatiserat beslut;
  • – men: tveksamma fall hänvisas till mänskliga handläggare.

[affärssystem] [ändrad 23 april 2023]