automatiserat beslut

beslut som fattas av ett datorprogram utan att beslutet granskas eller godkänns av en människa. – Automatiserat beslutsfattande har sedan 1970‑talet använts i företag och statliga myndigheter för rutinärenden. Från 2022 har det blivit tillåtet med automatiserade beslut i kommunala myndigheter i vissa fall. Det gäller om allt som krävs är att formella krav är uppfyllda, till exempel att alla erforderliga dokument är inlämnade och korrekt ifyllda. Så snart det krävs en bedömning måste en tjänsteman fatta beslutet. – Man talar också om automatiserat beslutsstöd. Det innebär att ett datorprogram sköter handläggningen och föreslår ett beslut, men att en behörig tjänsteman måste godkänna. – Riksrevisionens rapport från 2020 om automatiserat beslutsfattande: riksrevisionen.se…. – Integritetsskyddsmyndigheten om automatiserade beslut: imy.se…. – Helt apropå: ”Computer says no”.

[affärssystem] [mjukvarurobotar] [23 april 2023]