x-engineering

(cross-engineering) – utveckling av affärssystem anpassade för ständig förändring och för enkel samverkan med andra företag och kunder. Grundprin­­cip­­erna för x‑engineering beskrivs som transparens, standardisering och harmonise­ring. – X‑enginee­ring var en mode­före­te­else på 00‑talet och en fortsättning på 1990‑talets business process reengineering.

[affärssystem] [systemutveckling] [ändrad 24 juli 2014]