makro

lagrad serie knapptryckningar på en dators tangentbord. – Makron används för automatisering av återkommande arbetsmoment. Möjlighet att göra makron finns i de flesta kontorsprogram. Det ger användaren möjlighet att slippa upprepa samma sekvens av tangenttryckningar gång på gång: i stället utlöser man makrot med ett menyval eller ett kortkommando och får samma resultat. Enkelt exempel: hälsningsfraser och avsändarens adressuppgifter kan läggas in som makron i en ordbehandlare. – Se också skript.

[mjukvara] [ändrad 4 februari 2023]