migrering

byte av teknisk plattform för ett it‑system. Man behåller verk­sam­hetens data och even­tu­ellt också pro­gram­men, eller en del av dem. – Mig­re­ring kan innebära byte av hårdvara, till exempel från stor­dator-system till person­datorer i nätverk, byte av operativ­system eller byte av data­bas­hante­rare. Det brukar krävas att man kon­ver­terar data och anpassar eller skriver om program. – Upp­­­grad­e­ringar, till exempel byte till en nyare pc‑modell eller till en nyare version av Windows, brukar inte kallas för mig­re­ring.

  • Kall migrering (cold migration) är när man migrerar ett system som inte används för tillfället;
  • Varm migrering (hot migration) är att migrera ett system medan det är i drift.

[it-system] [ändrad 2 maj 2017]