migrering

byte av teknisk plattform för ett it‑system. Man behåller verk­sam­hetens data och even­tu­ellt också programmen, eller en del av dem. – Mig­re­ring kan innebära byte av hårdvara, till exempel från stordator‑system till persondatorer i nätverk eller till molnet, byte av operativ­system eller byte av databashanterare. Det kan krävas att man kon­ver­terar data och anpassar eller skriver om program. – Se också lift‑and‑shift. – Uppgraderingar, till exempel byte till en nyare pc‑modell eller till en nyare version av Windows, brukar inte kallas för migrering.

  • Kall migrering (cold migration) är när man migrerar ett system som inte används för tillfället;
  • Varm migrering (hot migration) är att migrera ett system medan det är i drift.

[it-system] [ändrad 30 januari 2020]