ärendehantering

(administrative process management) – system som underlättar och styr administrativt arbete, från att ärende kommer upp till att beslut fattas och verkställs. – Äldre ärendehanteringssystem var utformade som det löpande bandet och kallades för arbetsflöde (workflow). Samma ärende gick från handläggare till handläggare, var och en med ansvar för ett led i processen. Nyare system är i stället ofta utformade för att en enda handläggare ska kunna ta hand om hela ärendet, eller så mycket som möjligt, med tillgång till all relevant information. De är också utformade för att vem som helst ska kunna ta över ett pågående ärende. – I affärs­system talar man om ärende­hantering (på engelska case manage­ment) när man menar hantering av enskilda ärenden, uppgifter, problem och annat från början till slut. Detta till skillnad från organisationens funktion i stora drag. – I vården används i Sverige den engelska termen case management för de samordnade insatserna för en brukare.

[affärssystem] [ändrad 13 december 2019]

Dagens ord: 2019-12-28