ärendehantering

(administrative process management) – system som underlättar och styr administrativt arbete, från att ärende kommer upp till att beslut fattas och verkställs. – Äldre ärendehanteringssystem var utformade som det löpande bandet och kallades för arbetsflöde (workflow). Samma ärende gick från handläggare till handläggare, var och en med ansvar för ett led i processen (och med nära tillgång till relevanta pärmar). Nyare system är i stället ofta utformade för att en enda handläggare ska kunna ta hand om hela ärendet, eller så mycket som möjligt, med tillgång till all relevant information genom nätverket. De är också utformade för att vem som helst ska kunna ta över ett pågående ärende. – I affärssystem talar man om ärendehantering (på engelska case management) när man menar hantering av enskilda ärenden, uppgifter, problem och annat från början till slut. Detta till skillnad från organisationens funktion i stora drag. – Den engelska termen case management används i vården i Sverige för de samordnade insatserna för en brukare.

[affärssystem] [ändrad 27 oktober 2020]

Dagens ord: 2022-01-28