process mining

processutforskning, processbrytning – datorstödd undersökning av hur processerna i en organisation faktiskt går till. – Detta till skillnad från hur processerna är tänkta att förlöpa. Vid process mining följer ett program ärenden i en organisation från person och resurs till person och resurs tills ärendet är avslutat. – Idealet är att en verksamhetsprocess ska vara som en algoritm. Ärenden ska gå genom så få personer och resurser som möjligt, utan slingor och omvägar. Ofta, av olika anledningar, är det i praktiken inte så. Syftet med verktyg för processutforskning är att klarlägga flaskhalsar och onödiga omvägar i processerna så att processerna kan göras mer effektiva.

[affärssystem] [14 december 2021]

Dagens ord: 2022-05-16