Excel hell

”Excelhelvetet” – de problem som uppstår när en organisation har gjort sig beroende av Microsoft Excel för sina affärsdata. Sådana problem brukar uppstå när organisationen har nått en viss storlek. Bland problemen märks:

  • – Excel är inte lämpligt för datalagring, i varje fall inte i medelstora och stora företag;
  • – Excel-makron är svåra att exportera och låser datahanteringen till Excelplattformen;
  • – att flera användare delar på samma arbetsbok i Excel fungerar bara så länge som ingen av dem börjar lägga till kolumner;
  • – internationella organisationer får problem eftersom en del formatering, till exempel decimalkomma, är olika i olika länder;

– När man upptäcker att Excel inte längre räcker till för organisationens behov upptäcker man alltså också att den information och de funktioner som man redan har i Excel är svåra att migrera till en annan plattform.

[affärssystem] [företag] [kalkylark] [jargong] [ändrad 2 maj 2017]

Dagens ord: 2016-06-05