funnel

tratt

  1. – i marknadsföring: ett sätt att åskådliggöra en tänkt process där möjliga kunder (kundämnen eller leads) kommer allt närmare ett köp. I trattens övre, breda del finns ett stort antal kunder som känner till produkten eller företaget. Ju längre ner man kommer i tratten, desto mer intresse och kunskaper har kundämnena, men många har också fallit bort. Trattens pip är de som faktiskt köper;
  2. – i operativsystem: en funktion som gör att bara en tråd åt gången kan komma åt en önskad resurs i systemet. När en tråd begär åtkomst till en resurs i systemet tilldelas den en tratt / funnel som ger tråden ensamrätt till den resursen tills den har gjort det som den skulle göra och lämnar ifrån sig tratten. Syftet är att undvika att två trådar samtidigt behandlar data från samma resurs, vilket kan leda till en så kallad race condition. Funnel i denna betydelse kallas på svenska ibland för processtratt;
  3. funnel graph – trattdiagram – ett slags diagram som visar hur en process fortskrider. – Ett trattdiagram har formen av liggande staplar som visar hur mycket som var slutfört vid olika tidpunkter. Staplarna brukar vara centrerade. Eftersom stapeln för den senaste tidpunkten ligger överst blir staplarna, om processen fortskrider utan komplikationer, smalare och smalare ju längre ner de är. Det hela liknar alltså en tratt. Liknande diagram med vänsterställda staplar kallas ibland också för trattdiagram.

[kalkylark] [marknadsföring] [operativsystem] [11 juli 2020]

pivot

  1. – to pivotatt göra helt om, att göra en helomvändning, att vända på en femöring. Om företag: att avbryta satsningen på ett projekt och börja med något nytt (inte nödvändigtvis raka motsatsen till det man gjorde tidigare);
  2. – se pivå (svängtapp) och pivotering.
  3. pivot point – rotationspunkt.

[företag och ekonomi] [kalkylark] [språktips] [ändrad 13 maj 2020]

ändlös skrollning

(infinite scroll) – möjlighet att skrolla hur långt som helst i ett dokument, även om det inte längre finns något innehåll. – Programmet som dokumentet bearbetas i genererar nya blanka sidor eller rader på bildskärmen så länge man fortsätter att skrolla. Det blir som att rulla upp ett ändlöst blankt papper. Ändlös skrollning kan göras både i sidled och i djupled. – Ändlös skrollning finns bland annat i Microsoft Excel. – Kallas också för ändlös rullning.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 21 januari 2021]

Excel hell

”Excelhelvetet” – de problem som uppstår när en organisation har gjort sig beroende av Microsoft Excel för sina affärsdata. Sådana problem brukar uppstå när organisationen har nått en viss storlek. Bland problemen märks:

  • – Excel är inte lämpligt för datalagring, i varje fall inte i medelstora och stora företag;
  • – Excel-makron är svåra att exportera och låser datahanteringen till Excelplattformen;
  • – att flera användare delar på samma arbetsbok i Excel fungerar bara så länge som ingen av dem börjar lägga till kolumner;
  • – internationella organisationer får problem eftersom en del formatering, till exempel decimalkomma, är olika i olika länder;

– När man upptäcker att Excel inte längre räcker till för organisationens behov upptäcker man alltså också att den information och de funktioner som man redan har i Excel är svåra att migrera till en annan plattform.

[affärssystem] [företag] [kalkylark] [jargong] [ändrad 2 maj 2017]

tvåvägsjustering

(breakback) – en funktion i några kalkylark: användaren kan ändra resultatet av en beräkning, varpå kalkylarket ändrar de tal som beräkningen bygger på så att beräkningen stämmer. – Tvåvägsjustering är praktiskt när man gör prognoser, budgetar och simuleringar och lätt vill kunna pröva olika nivåer. Enkelt exempel: om posten Totalkostnader i budgeten (tolv miljoner) definieras som summan av kostnaderna i tre distrikt (fyra miljoner vardera) kan man, med tvåvägsjustering, direkt ange att Totalkostnader ska minskas till nio miljoner. Kalkylarket räknar då automatiskt om de tre distriktens kostnader så att summan blir rätt, alltså till tre miljoner vardera. Vid behov görs justeringen i flera led. (I ett äldre kalkylark hade det varit nödvändigt att ändra värdet för varje distrikt manuellt.) Tvåvägsjustering behöver inte slå ut förändringen jämt över posterna, utan kan fördela skillnaden ojämnt enligt regler som användaren anger. Användaren kan också ange att vissa poster ska vara oförändrade.

[kalkylark] [ändrad 14 oktober 2018]