Yolo

  1. – billig smart mobil, utvecklad för den afrikanska marknaden av Intel i samarbete med den kenyanska operatören Safaricom (länk). – Yolo visades först upp i januari 2013, och säljs i afrikanska länder för ungefär tre hundra kronor. Tele­fonen har blivit en fram­gång. – Den kan användas som basstation för wi‑fi: flera an­vändare kan alltså ansluta till inter­net genom tele­fonen. – Se Intels webb­sidor;
  2. YOLO – you only live once.

[förkortningar på Y] [lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [nät- och sms-språk] [ändrad 22 augusti 2018]

IRL

in real life – i verkliga livet – om sådant som in­träffar i den fysiska världen till skillnad från den virtuella. – ”Vi borde träffas IRL”: inte träffas bara i chatt eller i ett socialt nät­verk på internet. – Se också the big room, fleshmeet, kött­världen, the real reality och det oklick­bara samt digital dualism. – Inbitna datoranvändare anser att inne­börden i IRL bättre fångas av AFK.

[förkortningar] [nät- och sms-språk] [ändrad 15 oktober 2018]

humörfigur

(smiley) – enkel figur som i textmeddelande visar en känsla, attityd eller reaktion. – De enklaste humörfigurerna är samman­satta av tecken på tangentbordet, till exempel :-) för leende, ;-) för blinkning, :-( för ledsen. Många ordbehandlare, e‑post­program och mobil­telefoner byter automatiskt ut dessa tecken­kombinationer mot små bilder (☺ 😉 ☹). – En humörfigur kan också kallas för emotikon (emoticon), förkortat emot (en emot, flera emoter, engelska emote), humör­gubbe, humör­symbol eller smilis. – Läs också vad Data­term­gruppen skriver (länk). – Från Japan har emojier spritt sig över världen, och det finns också introjier för intro­verta. – Den första kända humör­figuren i datatext, se på Carnegie Mellon‑universitetets webbsidor, användes den 19 sep­tem­ber 1982 av Scott E Fahlman (länk)Carnegie Mellon-universitetet. Liknande kombinationer av tecken användes dock redan 1967 i maskin­skriven text, se Snopes (länk). 2009 hittade New York Times något som kan vara en humörfigur i utskriften av ett tal som Abraham Lincoln höll 1862, se här. – Läs också om assicon och reaction GIF.

[nät- och sms-språk] [tecken] [ändrad 14 november 2019]

OMG

  1. – se Object Management Group;
  2. Oh my god! (oftast ironiskt). Omg används även i talat språk som förled: ”den är omg‑bra”. – Se också zomg.