LOLx

”lots of lots of laughs!”LOL plus ett x för multi­plikation. Om det är riktigt roligt blir det flera x, lolxxxxx. – För­kort­ningen används mest i de engelsktalande delarna av Asien.

[nät- och sms-språk]