cyberpidgin

förenklat språk som används på inter­net när människor från olika språk­grupper kommunicerar. Pidgin­språk är språk som ingen har som moders­mål, men som används i kommunikation mellan olika språk­grupper. Det brukar vara en för­enklad form av ett etablerat språk som engelska eller franska. Ett pidgin­språk som stabiliseras och blir huvud­språk för en folk­grupp kallas för kreol. Se också cyberkreol.

Dagens ord: 2014-03-02