cyberpidgin

förenklat språk som används på inter­net när människor från olika språkgrupper kommunicerar. – Pidgin­språk är språk som ingen har som modersmål, men som används i kommunikation mellan olika språk­grupper. Det brukar vara en för­enklad form av ett etablerat språk som engelska eller franska. Det ingår också ofta ord och uttryck från andra språk. Ett pidginspråk som har stabiliserats och blivit huvud­språk för en folkgrupp kallas för kreol. – Se också cyberkreol.

[språk] [ändrad 19 april 2020]

Dagens ord: 2014-03-02