fail

  1. – instruktion i DOS vid fel: med­dela felet till det program som det uppstod i. Om pro­grammet kan hantera felet fortsätter programkörningen, annars avbryts den. – Fail var ett av de klassiska fyra alternativen Abort, retry, ignore, fail?;
  2. – misslyckande, fiasko – kort för failure, ofta skrivet FAIL – vanlig jargong i slutet av 00-talet och senare som uttryck för skadeglädje. Man ropar Fail! högt när någon miss­lyckas. Används också om slående dumheter och självmotsägelser. Ett riktigt mag­plask kallas för epic fail (se epic). Motsatsen till fail är win. – Se artikel i New York Times. – Fail var 2013 årets näst vanligaste ord på inter­net enligt Global language monitor. – Fail, F, är också i USA betyget Under­känd (liksom F i Sverige). – Jäm­för med LULZ;
  3. – allmän betydelse: tekniskt fel.

[fel] [jargong] [programkörning] [ändrad 15 september 2018]

Dagens ord: 2015-07-06