fail

  1. – instruktion i Dos vid fel: med­dela felet till det program som det upp­stod i. Om pro­grammet kan hantera felet fort­sätter pro­gram­­körningen, annars avbryts den. – Fail var ett av de klassiska fyra alternativen Abort, retry, ignore, fail?;
  2. – misslyckande, fiasko –– kort för failure, ofta skrivet FAIL –– vanlig jargong i slutet av 00-talet och senare som uttryck för skade­glädje. Man ropar ”Fail!” högt när någon miss­lyckas. Används också om slående dum­heter och själv­mot­sägelser. Ett riktigt mag­plask kallas för epic fail (se Epic). Mot­satsen till fail är win. – Se artikel i New York Times. – Fail var 2013 årets näst vanligaste ord på inter­net enligt Global language monitor (länk). – Fail, F, är också i USA betyget Under­känd (liksom F i Sverige). – Jäm­för med lulz;
  3. – allmän betydelse: tekniskt fel.

Dagens ord: 2015-07-06