SXSW

förkortning av South by Southwest – årlig festival för yrkesfolk inom under­håll­ning och medier. Del­festi­valen SXSW Inter­active är för folk som arbetar med inter­aktiva medier (webben). – Festi­valen har anordnats sedan 1987 i Austin i Texas av före­taget SXSW. – Se sxsw.com. – Från 2013 anordnas också SXSW V2V i Las Vegas. (V2V uttolkas bland annat som ”visio­naries to Vegas”.) – Fler konferenser.