SXSW

förkortning av South by Southwest årlig festival för yrkesfolk inom under­håll­ning och medier. Del­festi­valen SXSW Inter­active är för folk som arbetar med inter­aktiva medier (webben). Festi­valen har anordnats sedan 1987 i Austin i Texas av före­taget SXSW. Se sxsw.com. Från 2013 anordnas också SXSW V2V i Las Vegas. (V2V uttolkas bland annat som visio­naries to Vegas.) Fler konferenser.