SourceForge

webbplats för program som utvecklas med öppen källkod. – SourceForge ger programutvecklare möjlighet att publicera sina program, hålla reda på ändringar och att hantera själva programutvecklingen samt att samarbeta med varandra. Det är också ett diskussionsforum. SourceForge finns på sourceforge.net och ägs av ett amerikanskt aktiebolag som också heter SourceForge. – SourceForge äger också webbplatserna Freshmeat (länk, ej längre aktiv) och Slashdot(slashdot.org).

[programmering] [öppen källkod] [ändrad 7 december 2017]

shim

mellanlägg – i programmering: program som ligger mellan två andra program för att de inte ska kommunicera direkt med varandra. Används i Linux-världen för att kringgå kravet i programlicensen GPL att alla program som på något sätt samverkar med Linux därmed blir öppen källkod. – Se smittsam. – Jämför med pixel shim.

[licenser] [linux] [öppen källkod] [ändrad 18 december 2017]

open core

”öppen kärna” – beteckning på program som har öppen källkod i kombination med tillägg och funktioner som inte är öppen källkod. Detta strider mot principerna för fri mjukvara, men de principerna är inte bindande för alla program med öppen källkod.

[öppen källkod] [ändrad 11 februari 2018]