open core

”öppen kärna” – beteckning på program som har öppen källkod i kombination med tillägg och funktioner som inte är öppen källkod. Detta strider mot principerna för fri mjukvara, men de principerna är inte bindande för alla program med öppen källkod.

[öppen källkod] [ändrad 11 februari 2018]