shim

mellanlägg – i programmering: ett program som ligger mellan två andra program, så att de inte kommunicerar direkt med varandra. Används i Linuxvärlden för att kringgå kravet i programlicensen gpl att alla program som på något sätt samverkar med Linux därmed blir öppen källkod. Se smittsam. – Jämför med pixel shim.