kollaborativ källkod

(collaborative source [code]) – en form av öppen källkod med krav på bidrag från användarna: de ska antingen hjälpa till med utvecklingen av pro­gram­met eller bidra med pengar. Kollaborativ källkod sprids med en särskild licens som specificerar kraven på användaren. – Läs mer på webb­­platsen Collaborative Source.

[programmering]