kollaborativ källkod

(collaborative source [code]) – en form av öppen källkod med krav på bidrag från användarna: de ska antingen hjälpa till med utvecklingen av programmet eller bidra med pengar. Kollaborativ källkod sprids med en särskild licens som specificerar kraven på användaren. – Läs mer på webbplatsen Collaborative Source (nere sedan september 2018, men se methodsandtools.com).

[licenser] [programmering] [öppen källkod] [ändrad 11 december 2018]