Lund university fund for open source software

(LUFOSS) – en fond som ger stipendier till personer som har bi­dragit till pro­jekt med öppen käll­kod. Fonden grundades i november 2014 av professor Björn Regnell (länk) till­sammans med före­tagarna Hampus Jakobsson (hajak.se), Jan‑Erik Solem (janeriksolem.net) och Karl-Anders Johans­son (se modcam.com, Modcam köptes 2020 av Cisco Meraki). – Se denna länk.

[öppen källkod] [ändrad 29 oktober 2020]